Herbestemming

Herbestemming heeft volop de aandacht. Lag vroeger vooral de focus op herbestemming van monumenten, de laatste jaren heeft het herbestemmingsvraagstuk zich verbreed naar karakteristieke gebouwen, structuren en complexen zoals boerderijen, kerken en industriële objecten.

Het Monumenten Advies Bureau is van mening dat bouwhistorisch onderzoek één van de waardevolle instrumenten is die bij herbestemming kunnen worden ingezet. We adviseren dan ook om voorafgaand aan een nadere uitwerking van plannen voor herbestemming van een monumentaal gebouw of complex een waardenstellend bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.

Hierdoor krijgen wij, maar ook de ontwikkelaar en architect een goed inzicht in de aanwezige monumentale waarden en kan op basis daarvan worden bepaald welke functies/bestemming geschikt zijn voor het betrokken object of complex.

Daarna kan men door de vorming van een bouwteam op maximale wijze gebruik maken van onze specifieke kennis van het gebouw en van onze expertise op het terrein van restauratie en onderhoud, zowel middels adviezen als middels concreet uitgewerkte producten.

Bij deze opzet kan mede door onze inzet het proces van herstel en herbestemming aanzienlijk sneller verlopen, waardoor de ontwikkelaar of particuliere opdrachtgever tijd en kosten bespaart en gewerkt kan worden aan een project waarbij een zo maximaal mogelijk behoud en herstel van aanwezige monumentale waarden wordt gecombineerd met een goede herbestemming.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl