Begrotingen

Een belangrijk onderdeel van onderhouds- en restauratieplannen is de begroting. Bijvoorbeeld een architectenbegroting om inzicht te geven in de kosten van een plan.

Daarnaast stellen we ook de begrotingen ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen op.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl