Cultuurhistorische analyse

Behalve gebiedsanalyses verzorgt ons bureau ook cultuurhistorische analyses gericht op bepaalde categorieën gebouwen, denk aan scholen of ziekenhuizen, of een bepaalde periode, bijvoorbeeld naoorlogs erfgoed. Natuurlijk kan er ook een objectgerichte analyse worden uitgevoerd.

De resultaten van een cultuurhistorische analyse kunnen dienen als input voor nieuwe bestemmingsplannen en bieden een kader om afzonderlijke plannen onderling af te stemmen.

Tevens kan het dienen als inspiratiebron voor bewoners, eigenaars, gemeente en ontwerpers.

Monumenten Advies Bureau  |  Bredestraat 1  |  6542 SN Nijmegen  |  E info@monumentenadviesbureau.nl